Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Nie jesteś zalogowany     | Logowanie    | Rejestracja
Twój koszyk
Liczba produktów: 0, wartość: 0 PLN
Obsługa klienta
Biskupiec    ul. Warszawska 1
Pn - Pt   8-18
Sobota   8-16
Niedziela 9-14


Tel.: 89 715 27 66, 501 506 737
24 h 504 464 484
E-mail: biuro@ekwiatki.pl
Wasz ślub - od czego zacząć
Polecamy
Opinie klientów

Nie wiedziałem że tak łatwo można przesłać kwiaty, chociaż dostarczone kwiaty nie były w tym kolorze co chciałem obdarowana osoba była zadowolona

Dołącz do kwiatówRegulamin

Kwiaciarnia Pełna Marzeń, www.ekwiatki.pl prowadzona jest przez firmę Kwiaciarnia Zofia Sarnowska z siedzibą przy ul. Warszawskiej 1, 11-300 Biskupiec- zwaną dalej ekwiatki.pl, identyfikująca się numerami NIP 739-197-42-98oraz REGON 510148245.
1. ekwiatki.pl prowadzi sprzedaż przesyłek kwiatowych i upominków za pośrednictwem
2. sieci internet. Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej www.ekwiatki.pl lub przez telefon.
3. Dostawy kwiatów na terenie Polski realizowane są przez sieć kwiaciarni.
4. Dostawy upominków realizowane są wyłącznie na terenie Polski przez firmę kurierską.
5. Wszystkie ceny prezentowane w serwisie ekwiatki.pl zawierają podatek VAT i obowiązują w momencie składania zamówienia. Kupujący ponosi również opłatę za doręczenie określoną w warunkach i kosztach dostawy (patrz pkt 25).
6. Niektóre produkty mogą być objęte promocją. Warunki zakupu w promocji mogą różnić się od warunków zakupu zawartych w niniejszym regulaminie. Promocja trwa w określonym terminie i obejmuje tylko wybrane przez ekwiatki.pl produkty.
7. O szczególnych warunkach promocji Klient będzie informowany przez ekwiatki.pl przy wykorzystaniu różnych kanałów komunikacji. Promocje nie łączą się.
8. Wszystkie doręczane produkty są towarami wolnymi od wad.
9. ekwiatki.pl zapewnia doręczenie kwiatów w 24 godziny, kwiatów i upominków w 48 godzin oraz upominków w terminie nie krótszym niż 48 godzin. Szczegółowe zasady określone są terminach realizacji (patrz pkt 26).
10. Jeżeli kurier nie zastanie odbiorcy pod podanym adresem, zostawi wiadomość z prośbą o kontakt telefoniczny z ekwiatki.pl. Wiadomość zawierać będzie informacje o przesyłce kwiatowej oraz adresie Kwiaciarni, która realizuje zamówienie. Jeżeli odbiorca nie skontaktuje się z Kwiaciarnią lub biurem ekwiatki.pl i przesyłka nie zostanie doręczona w następnym dniu roboczym, realizacja zamówienia zostanie wstrzymana. Zamówienie będzie musiało zostać złożone ponownie i opłacone w pełni przed ponownym doręczeniem.
11. Przesyłki do szpitali, hoteli, dużych firm, banków doręczane są do recepcji lub sekretariatu.
12. Kwiaciarnia realizująca zamówienie może skontaktować się telefonicznie z odbiorcą celem potwierdzenia terminu i adresu dostawy, chyba że zamawiający nie wyrazi zgody na kontakt Kwiaciarnią z odbiorcą w treści zamówienia.
13. W przypadku niezrealizowania zamówienia z winy klienta, np.: podania błędnego adresu, nieuzasadnionej odmowy odbioru zamówienia itp., ekwiatki.pl zastrzega sobie prawo obciążenia klienta kosztami tych produktów oraz dostawy. ekwiatki.pl nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub nie dostarczenie przesyłki wynikające z podania błędnych danych odbiorcy, braku pozytywnej autoryzacji płatności zamawiającego lub nieobecności odbiorcy pod podanym adresem.
14. Zamówienie jest realizowane po dokonaniu i weryfikacji płatności przy wykorzystaniu jednej z akceptowanych form płatności (patrz pkt 27).
15. Niektóre opisy i zdjęcia produktów są własnością EuroFlorist lub zostały przekazane w użytkowanie przez partnerów EuroFlorist.
16. Zmiany w zamówieniu można wprowadzać telefonicznie, faksem lub przez e-mail, w ciągu 60 minut po złożeniu zamówienia lub na co najmniej 48 godzin przed terminem doręczenia. Złożenie zamówienia i dokonanie płatności są warunkami koniecznymi do skutecznego zawarcia umowy (patrz pkt 28 ).
17. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.
18. Gwarantujemy świeżość kwiatów ciętych przez 3 dni, jeśli będą pielęgnowane w odpowiedni sposób. Przyjęcie dostarczonego produktu oznacza jego akceptację. Odbiorca określa jakość i świeżość kwiatów na druku potwierdzenia odbioru. Reklamacje dotyczące świeżości kwiatów muszą zostać złożone telefonicznie, faksem, lub przez e-mail w ciągu 24 godzin od terminu doręczenia. Inne w ciągu 7 dni od daty doręczenia.
Reklamacje dotyczące opóźnienia w doręczeniu kwiatów i upominków w jednej przesyłce przez kuriera muszą zostać zgłoszone do ekwiatki.pl telefonicznie, faksem, lub przez e-mail w ciągu 24 godzin od terminu doręczenia. W przypadku samych upominków ekwiatki.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin odbioru przesyłki przez Odbiorcę. Pozostałe uwagi na temat realizacji zamówienia można składać w ciągu 14 dni od daty realizacji dostawy.
19. ekwiatki.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w zamówieniu zgodnie z polityką zastępowania produktu (patrz pkt 29).
20. ekwiatki.pl zastrzega sobie możliwość odmowy zrealizowania zamówienia w przypadku braku możliwości doręczenia zakupionego produktu lub w przypadku, gdy cena towaru prezentowana w ofercie jest wynikiem pomyłki lub działania osób trzecich. W takim przypadku kwota wpłacona przez Klienta zostanie zwrócona w terminie 7 dni roboczych.
21. Kwiaciarnia Zofia Sarnowska właściciel serwisu internetowego www.ekwiatki.pl zapewnia ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w wyniku prowadzonej działalności zgodnie z obowiązującym prawem (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz jej późniejsze zmiany). Szczegółowe zasady określa Polityka Ochrony Prywatności Kwiaciarni (patrz pkt 30).
22. ekwiatki.pl zastrzega sobie prawo do wykorzystywania podanego adresu e-mail w celach marketingowych własnych produktów, o ile klient wyraził na to zgodę. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie.
23. ekwiatki.pl nie ponosi odpowiedzialności za nie dostarczenie wiadomości sms z potwierdzeniem dostawy z winy operatorów telefonii komórkowej.
24. Prawem właściwym dla realizacji zakupów w kwiaciarni internetowej ekwiatki.pl jest prawo polskie, a w szczególności Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2002r. nr 144 poz.1204).
25. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.
26. Regulamin określa zasady zakupów w ekwiatki.pl. Złożenie zamówienia oznacza akceptację wszystkich postanowień i informacji zawartych w regulaminie.
27. Warunki i koszty dostawy
a. Dostawa przesyłek realizowana jest przez firmę kurierską.
26. Terminy realizacji
a. Na terenie kraju kwiaty doręczamy w 24 godziny, a kwiaty wraz z upominkami do 48 godzin. pomiędzy godziną 9:00 a 17.00.
b. Prosimy pamiętać o tym, że wskazane przez Państwa godziny doręczenia kwiatów są godzinami orientacyjnymi.
c. ekwiatki.pl nie doręcza kwiatów i upominków w dni świąteczne ustawowo wolne od pracy.
27. Formy płatności
Podczas dokonywania transakcji podane przez Państwa dane osobowe podlegają ochronie w naszej firmie. Tym samym zapewniamy Państwu prywatność i bezpieczeństwo. Informacje podawane przy wypełnianiu zamówienia nie są udostępniane osobom trzecim. Płatności obsługiwane są przez jedną z firm partnerskich – PayU.pl
Przy zlecaniu płatności on-line wszelkie operacje odbywają się poza naszą firmą i również dla nas nie są widoczne. Po zakończeniu procesu trafia do nas jedynie informacja o dokonaniu płatności.
Całość transakcji jest szyfrowana przy wykorzystaniu bezpiecznego protokołu SSL. Dzięki temu mogą Państwo liczyć na bezpieczeństwo podczas dokonywania płatności on-line.
28. Zawarcie umowy
a. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych sklepu www.ekwiatki.pl, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
• Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z ekwiatki.pl Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
• Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „potwierdzenie zamówienia”, zawierającą wszystkie istotne elementy Zamówienia. Ta wiadomości e-mail potwierdza tylko otrzymanie zamówienia i nie stanowi oświadczenia woli zawarcia umowy.
• Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta drugiej wiadomości e-mail zatytułowanej „potwierdzenie zamówienia”, zawierającej ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. Ta wiadomości e-mail stanowi oświadczenie woli zawarcia umowy z ekwiatki.pl .
b. Każdemu klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego ekwiatki.pl przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru (usługi), bez podania przyczyny, w terminie opisanym poniżej. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane na adres Kwiaciarnia Zofia Sarnowska ul. Warszawska 1 11-300 Biskupiec, z dopiskiem „odstąpienie od umowy” lub drogą mailową na adres biuro@ekwiatki.pl >> Wzór formularza odstąpienia od umowy
c. Prawo do odstąpienia przysługuje konsumentowi w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, który rozpoczyna się w dniu otrzymania przez konsumenta towaru / w dniu zawarcia umowy o świadczenie usług. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu na adres podany powyżej.
d. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na adres: adres Kwiaciarnia Zofia Sarnowska ul. Warszawska 1 11-300 Biskupiec.
e. Koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążają konsumenta, o ile odstąpienie nie zostało wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełnienia przez Kwiaciarnie świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta.
f. Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów, prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
• rozpoczęcia – za zgodą konsumenta – świadczenia usług przez ekwiatki.pl , przed upływem terminu 14 dni od zawarcia umowy;
• towarów (usług) wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb;
• świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.
g. W związku z powyższym, prawo do odstąpienia od umowy w kwiaciarni internetowej ekwiatki.pl jest wyłączone dla towarów takich jak kwiaty cięte, bukiety i kompozycje kwiatowe.
29. Polityka zastępowania produktu
a. Wszystkie kwiaciarnie współpracujące z ekwiatki.pl wyposażone są w dokładne instrukcje dotyczące realizacji zamówień na prezenty kwiatowe. Kwiaciarnie posiadają katalogi kwiatowe z całą kolekcją bukietów i kompozycji, jaka jest dostępna w naszej kwiaciarni internetowej. Zawsze kiedy jest to możliwe, doręczamy bukiety, kompozycje kwiatowe i upominki identyczne z tymi prezentowanymi na zdjęciach. Realizacja zamówienia na konkretny produkt zależy od jego dostępności na rynku. Czasami zastąpienie jednego kwiatu innym może być niezbędne, aby dotrzymać terminu doręczenia. Zawsze robimy wszystko co w naszej mocy, aby bukiet, który otrzymuje odbiorca był jak najbardziej podobny do tego, który Państwo zamawiacie.
b. ekwiatki.pl zastrzega sobie prawo dostarczenia bukietu, rośliny ozdobnej, kosza z upominkami lub innego produktu o podobnej jakości i wyglądzie zapewniających najwyższy stopień podobieństwa do oryginału (podobna wielkość, styl i kolorystyka).
c. Czekoladki oraz inne pozycje wśród dodatków i upominków mogą się różnić od tych prezentowanych na stronach kwiaciarni internetowej. Gwarantujemy jednak, że będą to zawsze pozycje o tej samej jakości i wartości.
30. Polityka ochrony prywatności
a. ekwiatki.pl przykłada ogromną wagę do kwestii zachowania prywatności swoich klientów i jako administrator danych, dba o bezpieczeństwo udostępnionych naszej firmie informacji. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Zasady zachowania poufności są opublikowane na stronach internetowych Kwiaciarni ekwiatki.pl.
b. Dane osobowe
• Złożenie zamówienia w ekwiatki.pl wymaga podania danych nadawcy oraz odbiorcy przesyłki kwiatowej. Dane nadawcy są wykorzystywane do kontaktowania się z klientem (np. w ramach obsługi klienta). Dane odbiorcy są przekazywane wyłącznie dla celów związanych z realizacją transakcji. Informacje te są wówczas przesyłane do kwiaciarni, która realizuje zamówienie i doręcza kwiaty.
• Dane nadawcy NIE są udostępniane odbiorcom przesyłek kwiatowych! Do komunikacji z odbiorcą służy specjalne pole BILECIK, w którym nadawca może się podpisać. Brak treści w tym polu sprawia, że przesyłka jest anonimowa.
• W zależności od wybranej metody płatności, niektóre dane osobowe są przekazane do operatorów systemów płatności w ramach realizacji umowy.
c. Konto - rejestracja
• W formularzu rejestracyjnym Konta ekwiatki.pl muszą Państwo podać swoje dane kontaktowe (m.in. imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy,). Informacje kontaktowe, zawarte w formularzu rejestracyjnym, wykorzystywane są do kontaktowania się z klientem (np. w ramach obsługi klienta).
• Dostęp do Konta ekwiatki.pl chroniony jest hasłem. Jest ono zaszyfrowane w bazie danych i nie może zostać odczytane przez nikogo poza Wami. Hasło jest wymagane przy wszystkich operacjach na Państwa koncie, utrzymuje więc informacje w nim zawarte jako prywatne i bezpieczne. Hasło musi zawierać od 46 do 32 znaków i może być zmienione w każdej chwili. W przypadku gdy zapomną Państwo hasła, system wygeneruje hasło zastępcze, które będzie przesłane na podany w formularzu rejestracji adres e-mail.
d. Biuletyn informacyjny
Informacje handlowe (m.in. w w formie Biuletynu Informacyjnego) będą przekazywane drogą elektroniczną (e-mail) wyłącznie w przypadku, gdy wyraziliście Państwo zgodę na otrzymywanie ich w takiej formie (zapis do newslettera). Zgoda może być cofnięta w każdym czasie.
e. Pliki cookies
Witryna sklepu internetowego ekwiatki.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny. Pliki Cookies wykorzystywane przez ekwiatki.pl mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny. W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki.
f. Zmiana danych, usuniecie danych
• Przysługuje Państwo prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Macie Państwo również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: biuro@ekwiatki.pl
• ekwiatki.pl zapewnia swoim klientom możliwość modyfikacji podanych wcześniej informacji (w tym również możliwość rezygnacji z otrzymywania korespondencji elektronicznej od ekwiatki.pl) poprzez funkcję "Edytuj dane".
• Usunięcie danych wymaga wysłania wiadomości e-mail z tematem "usun" na adres biuro@ekwiatki.pl
• Państwa dane osobowe przetwarzane są przez ekwiatki.pl, zgodnie z art. 23 ust. 1, pkt 1,3 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych w celach związanych z prowadzeniem działalności handlowo-usługowej.
• W sytuacji, gdy Klient wyrazi na to zgodę, ekwiatki.pl zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych osobowych, podawanych w zamówieniach oraz w procesie rejestracji, w celach marketingowych i operacyjnych (badania jakości wykonanych usług, ankiety itp.). W celu nieprzesyłania materiałów promocyjnych należy aktywować każdorazowo załączany na nich link.
• Korzystając z kwiaciarni internetowej ekwiatki.pl zgadzają się Państwo na warunki naszej Polityki Ochrony Prywatności i na to, że będziemy korzystać z zebranych informacji. Rezerwujemy sobie prawo dokonywania zmian naszej Polityki Ochrony Prywatności. O jakichkolwiek zmianach będą Państwo natychmiast informowani.
g. Jeżeli mają Państwo pytania lub sugestie dotyczące polityki ochrony prywatności ekwiatki.pl bardzo prosimy o kontakt. Wszystkie komentarze są dla nas bardzo cenne i pozwalają nam jeszcze lepiej dostosować nasze usługi do Państwa potrzeb.